परिषद समय तालिका, ईलाका परिषद देखि जिल्ला परिषद सम्म : ०७४-७५, सुर्खेत

ईलाकाका आधारमा सुर्खेत जिल्ला ११ वटा ईलाकामा विभाजित छ । 

२०७३-१०-१२ देखि २०७३-१०-१५ बिचमा ईलाका परिषद सम्पन्न हुनेछ भने, २०७३-११-१२ गते जिल्ला परिषद सम्पन्न हुने गरि समय छुट्याईएको छ ।

Skip to toolbar